Tjenester

Våre kunder er enkeltpersonforetak, alle typer selskapsformer, ideelle organisasjoner og privatpersoner. De fleste oppdrag utføres på huset, men vi har også oppdrag ute hos kunder. Det er mulig for kunder å utføre deler av jobben selv (f.eks fakturering) gjennom tilgang til vår terminalserver.

Vi utfører tjenester innen:

  • Regnskapsføring med merverdiavgiftsoppgjør, årsoppgjør, likningsoppgaver og offentlig regnskap.
  • Fakturering med utsendelse, oppfølging og automatisk postering mot regnskapet.
  • Betalingsformidling der vi betaler kundens inngående fakturaer med automatisk postering mot regnskapet.
  • Lønninger med lønnsutbetalinger, utsendelse av slipper, rapportering til det offentlige både på periode og år. Link mot regnskapet.
  • Firmaregistrering og etablering av selskaper med utarbeidelse av alle dokumenter som registrering i Brønnøysund, merverdiavgiftsmanntall, selskapsavtaler, aksjonæravtaler og vedtekter.
  • Rådgiving innen skatt, merverdiavgift, utbygginger, endringer i drift, selskapsformer, eierskifte, arv og skifte, finansiering osv.
  • Eieierskifte innen landbruk og også andre næringer med forarbeid, kontrakter, offentlige dokumenter, gavemeldinger m.m.
  • Budsjett, både resultat- og likviditetsbudsjett.
  • Drifsregnskap for landbruk med bl.a driftsgreinsanalyser og statistikk.

Vårt mål er å skreddersy løsninger for den enkelte.