Kundesider

Hva sier regnskapsloven?

Les her om bl.a. krava til en faktura, kontantomsetning m.m. Viktig at dette følges 100%.

Leveringsfrister for bilag:
Regnskap med 6 merverdiavgiftsterminer:

Regnskap med 1 merverdiavgiftstermin og avgiftsfrie regnskap:

Skal disse frister fravikes på grunn av svært få bilag, må det avtales særskilt med den enkelter regnskapsfører.

Tips for sortering av bilag:

  • Inngående fakturaer etter fakturadato (kostnader).
  • Utgående fakturaer og produsentoppgjør etter fakturadato (inntekter).
  • Bank (alle inn- og utbetalinger) etter dato på bankutskrifta. Her kommer også det som betales med kort, betaling av skatt, lån, mva, arbeidsgiveravgift, skattetrekk, privat m.m. (Det som ikke er leverandørgjeld eller kundefordring).
  • Kontant

Slutt med nummerering av bilag, kassakladd kan unnlates, men husk og skrive på bilaga der det for oss kan være vanskelig å plassere en kostnad (f eks vedlikeholdskostnader). Ved henvendelse til oss kan vi hjelpe den enkelte i gang med denne type sortering. De som fortsatt kommer til å sortere på gammelmåten må finne seg i at vi bruker tid på omsortering til den nye metoden.

Tips: Når du får en faktura i posten eller sender en egen faktura eller mottar produsentoppgjør: Riv av evt bankgiro. Se til at fakturaen er slik den skal være. Er den det, sett den i egen perm/legg etter å ha skrevet på evt kommentarer til oss, og se ikke mer på den. Da er de sortert etter dato. Bankgiroen legges i et system for betaling, og etter den er betalt (eller mottatt) legges den i egen perm/legg for bank. Banken sorteres etter bankutskrifta. Se ellers punktene over her.

Er dette oppfylt, er det mye enklere for oss å få gjort jobben raskt og effektivt.

Diverse informasjon

Er du usikker på om vedkommende du har fått faktura fra er registrert i merverdiavgiftsmanntallet eller finnes i enhetsregisteret, sjekk her.